h

Nieuws van de afdeling

19 september 2017

SP Fryslân is bezorgd

De SP in Fryslân is zeer bezorgd over de acties van aardgasproducent Vermilion, die in een groot gebied van ruim 700 km2 seismisch onderzoek wil gaan doen en daar op sommige plaatsen al mee bezig is. Zo brengt Vermilion in kaart waar in de toekomst geothermische energie kan worden opgewekt. Dit is energie die wordt gewonnen uit aardwarmte. Het is een duurzame energiebron. De warmte wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de verwarming van woningen en gebouwen.

Lees verder
15 augustus 2017

Carla van der Hoek (SP SWF) stapt over naar GBTTL

Foto: SP

Carla van der Hoek, raadslid voor de SP Súdwest-Fryslân stapt over naar Gemeente Belangen Totaal Lokaal. De achtergrond van deze keuze ligt in de relatiesfeer. De SP SWF betreurt deze keuze en heeft de inzet van Carla van der Hoek altijd gewaardeerd.

Lees verder
9 augustus 2017

Geen reces maar in gesprek

Foto: Harmen de Wind / SP SWF

In de zomer stopt de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân met vergaderen, net als vele andere gemeenteraden. Dit noemt men “het reces”, ook wel vakantie voor politici. Voor SP’ers is dit het moment om, nog meer dan anders met de mensen in gesprek te gaan. Vandaag op hardzeildag hebben veel mensen uit Sneek en omgeving een vrije dag en was het een mooie gelegenheid om onder genot van een glaasje rode ranja op de braderie in gesprek te gaan met de mensen over hun over hun leef-, woon- en werkomgeving.

Lees verder
21 juli 2017

De sociale werkvoorziening verdient onze steun

Foto: Empatec / Empatec.nl

In de raadsvergadering van 20 juli is de SP fractie met een voorstel gekomen om in de komende jaren onze sociale werkvoorziening als gemeente extra te steunen. De steun vanuit het rijk neemt namelijk steeds verder af.

Lees verder
14 juli 2017

Het einde van het begin...

Foto: Ymelda Pronk / SP SWF

Zaterdag 8 juli was de laatste cursus dag voor onze kandidaat raadsleden. Deze dag werd afgesloten met een echte raadsvergadering. 

Lees verder
10 juli 2017

Bewoners aan het woord in Lemmerweg-West

Foto: Hanneke Goede / SP SWF

Vanavond zijn onze leden de Lemmerweg-West in gegaan om huis aan huis de resultaten te bezorgen van de enquête die vorig jaar in deze buurt is gehouden. Veel bewoners hebben aangegeven graag op de hoogte gehouden te willen worden. Die zullen we binnenkort nog persoonlijk bezoeken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier