h

Autodrop bij de raadsvergadering

16 maart 2024

Autodrop bij de raadsvergadering

Foto: Carla van der Hoek

Bij de raadsvergadering van 14 maart 2024 stond opnieuw de Autoluwe Binnenstad Sneek op de agenda, nu door het indienen van een motie vreemd (dus een motie over een punt die niet op de agenda staat). Hoewel de motie om onmiddellijk te stoppen met de Autoluwe Binnenstad het niet gehaald heeft, was het in de gemeenteraad zelf allesbehalve autoluw. 
Om aan te geven dat de pilot autoluw die er nu ligt zorgt voor teveel overlast voor inwoners en ondernemers, deelde de SP zakjes autodrop uit. Dus auto's te over in de gemeenteraad.

Foto: Geert Nieveen

Wethouder Rietman ontraadde de motie en bleef hameren dat Autoluwe Binnenstad Sneek een "proef" is. 2200 inwoners zouden een enquete hebben ingevuld, waarbij 62% zou hebben aangegeven minder auto's in de binnenstad te willen hebben. 
De gemeente heeft ruim 90.000 inwoners, waarvan er bijna 35.000 in Sneek wonen. 1364 hiervan willen minder auto's in de binnenstad. Maar hoeveel mensen hebben er nu extra overlast gekregen door sluiproutes?

SP Súdwest-Fryslân zegt NEE tegen Autoluwe Binnenstad Sneek!

Reactie toevoegen

U bent hier