h

Nieuws uit 2009

8 november 2009

SP ers lopen 67 kilometer voor de AOW.

Enkele leden van de SP zijn op zaterdag 14 november van plan om 67 kilometer door Fryslân te lopen. Dit willen zij doen om het standpunt van hun partij en tweederde van de Nederlandse bevolking kracht bij te zetten. Onder het motto “ lopen tot 67 geen probleem werken wel” gaan Marloes de Jong, raadslid voor de SP te Sneek, en Jan Drost, secretaris van de afdeling Smallingerland, deze tocht lopen.

Lees verder
11 september 2009

Geef uw mening over de AOW-bezuiniging ook aan minister Donner

De FNV heeft al veel reacties ontvangen over de bezuiniging op de AOW. Nu willen ook minister Donner en staatssecretaris Klijnsma weten wat u vindt van de kabinetsplannen om de AOW-leeftijd te verhogen. Wij roepen u op om ook aan hen te laten weten wat u ervan vindt.

Lees verder
22 april 2009

Kleed goedlopende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden niet uit

Sneek en Wymbritseradiel werken samen op ICT-gebied. Bolsward, Nijefurd en Wûnseradiel maken deel uit van de ISZF, de gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Zuidwest-Friesland.

Lees verder
22 april 2009

Niet tornen aan arbeidsvoorwaarden ambtenaren nieuwe Zuidwesthoek gemeente

Dit is de mening van Rinus van Driel, voorzitter van de SP-fractie in de gemeenteraad van Sneek.

Lees verder
23 maart 2009

'Herindeling is koekoeksjong'

Toespraak; Hans Wiegel

Lees verder
20 maart 2009

Groot Sneek een Koekoeksei

Maandagavond 23 maart om 19:30 zal Hans Wiegel in de Klink (Ds L. Tinholtstr 1 8723 CW) in Koudum zijn artikel waarin hij verklaart dat “Groot Sneek een Koekoeksei is” toelichten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier