h

Welkom bij de afdeling

Een gemeente met meerdere gezichten. Natuurlijk die van de ruim 89.000 inwoners verdeeld over de 6 steden (ja, van die 11) en 83 kernen en dorpen gebundeld in, qua oppervlakte, de grootste gemeente van Nederland. Met verschil in platteland en het stedelijke, uniek met zoveel mensen, zoveel verhalen. Mooie verhalen maar ook minder mooie. Daar kan de SP dan een luisterend oor bieden en soms ook meer dan dat.

De SP heeft drie kernwaarden hoog in het vaandel staan. Te weten: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Mocht u nou tegen misstanden in uw omgeving aanlopen waarvan u denkt: dit kan of moet anders, bijvoorbeeld; armoede, verpaupering in uw wijk, slecht openbaar vervoer, etc: neem gerust contact op.

Een luisterend oor is er altijd, en waar mogelijk zal SP Súdwest-Fryslân het niet nalaten om de helpende hand uit te steken.

Aangenaam kennis te mogen maken,
Het bestuur van SP Súdwest-Fryslân.

U bent hier