h
Verkiezingsprogramma

6. VEILIGHEID, OPENBARE ORDE EN INTEGRATIE

Onze samenleving is harder geworden. Door toenemend egoïsme en groeiende ongelijkheid. Súdwest-Fryslân doet het wat misdaad en veiligheid betreft helemaal niet zo slecht. Maar het aantal geweldsmisdrijven en gevallen van drugsoverlast is de laatste jaren wel gestegen.

De SP vindt dat steeds harder straffen op zich niets oplost. Wij denken dat het voorkómen van criminaliteit en overlast, het aanpakken van de oorzaken, belangrijk is bij het vergroten van de veiligheid.

Een goed armoede-, huisvestings-, vluchtelingen en anti discriminatiebeleid zijn hierbij onmisbaar. Net als samenwerking met de GGZ, daklozenopvang, reclassering, jeugdzorg, vluchtelingenwerk, de woningcorporaties, verslavingszorg, wijkagenten en buurthuizen.

ONZE VOORSTELLEN

 • Er moeten meer wijkagenten komen: ze zijn zichtbaar en aanspreekbaar.
 • Cameratoezicht mag alleen worden ingezet wanneer de raad hier mee instemt. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een camera moeten er waarschuwingsborden worden geplaatst.
 • Wij zijn tegen preventief fouilleren. Het heeft nauwelijks bewezen effect, wekt agressie op, werkt discriminatie in de hand en is een te grote belasting op de politie.
 • Drinken op jonge leeftijd is slecht voor de gezondheid. Daarom moeten controles op alcoholverkoop en consumptie goed en regelmatig uitgevoerd worden.
 • Calamiteiten waarbij de burgemeester alleen beslissingen neemt, worden altijd achteraf met de gemeenteraad besproken. Inwoners worden hierbij ook zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
 • Multifunctionele centra, buurtcentra en dorpshuizen hebben een belangrijke functie voor de veiligheid van de buurt, deze moeten open blijven.
 • De gemeente mag geen digitale gegevens van personen delen met derden zonder toestemming van de persoon die het betreft.
 • De aanrijtijden van politie en brandweer blijven gehandhaafd. Dit is op het platteland moeilijker te halen en ook daar dan ook van extra groot belang.
 • Wij vinden dat vluchtelingen op een kleinschalige, leefbare en veilige manier opgevangen moeten worden binnen onze gemeente. Dat moet altijd in goed overleg met de buurt.
 • We willen dat vluchtelingen en statushouders zo snel mogelijk onderdeel uitmaken van onze samenleving. Zoveel mogelijk samen met de "mienskip".
 • Inburgering laten we niet aan de markt over maar regelen we als gemeente gratis en toegankelijk in de buurt, op scholen en op het werk. Daarbij is gratis taalonderwijs het belangrijkst. 

U bent hier