h

Voorstel SP om de positie van jonge mantelzorgers goed te beschermen unaniem aangenomen

16 november 2017

Voorstel SP om de positie van jonge mantelzorgers goed te beschermen unaniem aangenomen

In de vergadering van 14 november heeft de gemeenteraad het voorstel van de SP over jonge mantelzorgers unaniem aangenomen. Bij de behandeling van de nieuwe WMO verordening heeft de SP vragen gesteld over wat volgens de gemeente "gebruikelijke zorg" is. Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat thuiswonende jongeren de zorg voor hun ouders op zich zouden moeten nemen als die het zelf niet meer kunnen.

Volgens het college kon er wel later worden vastgelegd in de nadere regels WMO wat nu precies "gebruikelijke zorg" is, maar wij vinden de positie van jongeren belangrijk genoeg om die alvast goed vast te leggen. Ons raadslid Harmen de Wind zei hierover in de vergadering het volgende:

"Voorzitter,

Onze dochter van 15 stofzuigt al jaren haar eigen kamer en de zoon van 13 sinds kort ook. En dat is prima, mijn vrouw en ik doen de rest van het huis. Maar stel nu eens dat wij dat niet meer zouden kunnen. Dan kan het toch niet zo zijn dat onze kinderen het hele huis moeten stofzuigen?

Wij maken ons zorgen over jongeren die mantelzorger zijn. Ze mogen niet te zwaar belast worden. Ze hebben tijd nodig voor school, hobby's, bijbaantjes en natuurlijk vrije tijd. De Tweede Kamer heeft in juni 2016 vrijwel unaniem een motie (van PvdA en D66) aangenomen waarin ze oproepen om : "…de mogelijkheid tot het verlenen van mantelzorg door jongeren niet mee te wegen in het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte in het kader van de Wmo, en dit aan alle gemeenten te communiceren".

Wij hebben schriftelijk vragen gesteld aan de wethouder omdat wij vinden dat dit punt zou moeten worden opgenomen in de nadere regels WMO. Dat wilde de wethouder nog niet toezeggen omdat het actualiseren van de nadere regels nog niet is afgerond.

Wij vinden dit punt zo belangrijk dat dan de raad maar een uitspraak moet doen. We hopen natuurlijk op jullie steun. Net als in de Kamer."

Na enige twijfel bij het CDA hebben uiteindelijk alle partijen voor ons voorstel gestemd. Een mooi resultaat!

Reactie toevoegen

U bent hier