h

Vacatures

We zijn als partij altijd op zoek naar nieuwe medewerkers. Niet dat we het werk niet aankunnen of zo. Maar als je de wereld wilt verbeteren is het werk nooit ‘af’! En het kan altijd beter.
Vrijwilliger zijn voor de SP is vooral dankbaar, nuttig en leuk werk. Je werkt samen met anderen aan een beter Súdwest-Fryslân.

Alle medewerkers bij de SP-afdeling zetten zich belangeloos in. Onkosten kunnen in overleg worden
vergoed. Je krijgt begeleiding en opleiding waar nodig. Goed kunnen samenwerken en je houden aan
gemaakte afspraken zijn onontkoombare eigenschappen voor een SP-medewerker. Voor sommige vacatures is scholing verplicht. Natuurlijk ben je lid van de SP als je voor de SP actief bent.
Heb je interesse, wil je een gesprek of wil je meer weten? Mail sudwest-fryslan@sp.nl.

Je beschikbaarheid wordt genoteerd en gebruikt op het moment dat er een activiteit is en ruimte voor goede begeleiding. Dat kan direct zijn, maar kan ook even op zich laten wachten.
Je wordt hierover uiteraard geïnformeerd. Een actieve houding wordt op prijs gesteld.

U bent hier