h

 

18 oktober 2017

Voor Elkaar / Foar Inoar Tour

Foto: Harmen de Wind / SP SWF

Afgelopen dagen zijn we onze mooie en grote gemeente door gegaan om overal onze boodschap achter te laten. We zijn in alle 89 kernen geweest. Natuurlijk ook in de 15 dorpen van Littenseradiel die vanaf 1 januari 2018 bij Súdwest-Fryslân komen. We hebben 100% Sociaal linten opgehangen, mooie foto's gemaakt en leuke gesprekken gevoerd met voorbijgangers.

Lees verder
12 oktober 2017

SP SWF gaat de verkiezingen in met "Voor Elkaar, Voor Súdwest-Fryslân"

Foto: Mirjam Palsma / SP SWF

De SP-afdeling Súdwest-Fryslân gaat campagne voeren onder de leus "Voor Elkaar, Voor Súdwest-Fryslân". Dinsdagavond stelden de SP-leden het verkiezingsprogramma voor 22 november 2017 vast. Een eigen gemeentelijke thuiszorgorganisatie, een gemeentelijke woningvereniging die betaalbare huurwoningen gaan bouwen en schuldhulpverlening zonder winstoogmerk onder de verantwoordelijkheid van de gemeente zijn de belangrijkste speerpunten voor de SP.

Lees verder
30 september 2017

Fried Didden verkozen tot SP-lijsttrekker Súdwest-Fryslân

De ledenvergadering van de SP in Súdwest-Fryslân heeft donderdag Fried Didden als lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezing op 22 november 2017. De SP gaat campagne voeren met de leus “Voor elkaar, voor Súdwest-Fryslân”. Het programma heeft goede zorg, betaalbare woningen en fatsoenlijk loon en zeker werk als speerpunten. Op 10 oktober stellen de SP-leden van Súdwest-Fryslân het definitieve verkiezingsprogramma vast.

Lees verder
19 september 2017

SP Fryslân is bezorgd

De SP in Fryslân is zeer bezorgd over de acties van aardgasproducent Vermilion, die in een groot gebied van ruim 700 km2 seismisch onderzoek wil gaan doen en daar op sommige plaatsen al mee bezig is. Zo brengt Vermilion in kaart waar in de toekomst geothermische energie kan worden opgewekt. Dit is energie die wordt gewonnen uit aardwarmte. Het is een duurzame energiebron. De warmte wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de verwarming van woningen en gebouwen.

Lees verder
15 augustus 2017

Carla van der Hoek (SP SWF) stapt over naar GBTTL

Foto: SP

Carla van der Hoek, raadslid voor de SP Súdwest-Fryslân stapt over naar Gemeente Belangen Totaal Lokaal. De achtergrond van deze keuze ligt in de relatiesfeer. De SP SWF betreurt deze keuze en heeft de inzet van Carla van der Hoek altijd gewaardeerd.

Lees verder
9 augustus 2017

Geen reces maar in gesprek

Foto: Harmen de Wind / SP SWF

In de zomer stopt de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân met vergaderen, net als vele andere gemeenteraden. Dit noemt men “het reces”, ook wel vakantie voor politici. Voor SP’ers is dit het moment om, nog meer dan anders met de mensen in gesprek te gaan. Vandaag op hardzeildag hebben veel mensen uit Sneek en omgeving een vrije dag en was het een mooie gelegenheid om onder genot van een glaasje rode ranja op de braderie in gesprek te gaan met de mensen over hun over hun leef-, woon- en werkomgeving.

Lees verder
21 juli 2017

De sociale werkvoorziening verdient onze steun

Foto: Empatec / Empatec.nl

In de raadsvergadering van 20 juli is de SP fractie met een voorstel gekomen om in de komende jaren onze sociale werkvoorziening als gemeente extra te steunen. De steun vanuit het rijk neemt namelijk steeds verder af.

Lees verder
14 juli 2017

Het einde van het begin...

Foto: Ymelda Pronk / SP SWF

Zaterdag 8 juli was de laatste cursus dag voor onze kandidaat raadsleden. Deze dag werd afgesloten met een echte raadsvergadering. 

Lees verder
10 juli 2017

Bewoners aan het woord in Lemmerweg-West

Foto: Hanneke Goede / SP SWF

Vanavond zijn onze leden de Lemmerweg-West in gegaan om huis aan huis de resultaten te bezorgen van de enquête die vorig jaar in deze buurt is gehouden. Veel bewoners hebben aangegeven graag op de hoogte gehouden te willen worden. Die zullen we binnenkort nog persoonlijk bezoeken.

Lees verder
30 juni 2017

Je ziet meer met 30 op de Steenklip

Foto: Hanneke Goede / SP SWF

Nadat uit een enquête bleek dat bijna de hele straat last heeft van hardrijders, heeft SP Súdwest-Fryslân gisterenavond een kleinschalige actie uitgevoerd samen met de buurtbewoners.

Lees verder

Pagina's