h

Harmen de Wind bedriegt SP-stemmer

24 april 2018

Harmen de Wind bedriegt SP-stemmer

Nadat de teleurstelling voor SP afdeling Súdwest-Fryslân al groot was,
rooft Harmen de Wind de enig behaalde zetel weg van zijn kiezers. Met
96 voorkeursstemmen van de 1171 laat De Wind de SP kiezer in de kou
staan door een eigen raadsfractie te beginnen.

Begin maart vertrok Harmen de Wind, samen met zijn vrouw, Monique de
Wind-Janmaat, en zijn collega van het UGS, Johan Swart, na een
conflict binnen het UGS, welke de SP afdeling ingetrokken werd. Zij
vonden hiervoor geen steun binnen het bestuur en hebben in een mail
gemeld hun taken neer te leggen, het lidmaatschap op te zeggen en de
zetel terug te geven.
Ook zijn wij zeer teleurgesteld dat onze voormalig lijsttrekker, Fried Didden, ons zonder hoor of wederhoor de rug toekeert en met De Wind verdergaat.

Ondanks dat de regiovertegenwoordiger en het partijbestuur op meerdere manieren contact probeerden op te nemen met De Wind, moesten zij en de
afdeling toch in de krant lezen dat de zetel meegenomen wordt.
“Wij betreuren de gang van zaken”, meldt Hanneke Goede, waarnemend
voorzitter van SP SWF. “Zetelroof staat ver van het gedachtegoed
van de SP.”
Nu De Wind de zetel in zijn bezit houdt, is afdeling SP SWF niet meer vertegenwoordigd in de raad. Toch laat de afdeling de moed niet zakken. Ook zonder zetel zullen zij hun stem laten horen, zowel op straat als in de raad.

Reactie toevoegen

U bent hier