h

Vraag SP over schuld bij zorgverzekeraar levert succes op

14 juni 2017

Vraag SP over schuld bij zorgverzekeraar levert succes op

In de commissie Boarger en Mienskip van 22 maart heeft onze fractie vragen gesteld over een regeling van de overheid voor bijstandsgerechtigden met schulden bij de zorgverzekering. Ze kunnen dan onder bepaalde voorwaarden af van de bestuurlijke boete en terug naar hun eigen verzekering. Voor deze regeling had onze gemeente totnutoe geen afspraken gemaakt, terwijl deze al sinds juli 2016 bestaat.

Omdat we signalen kregen dat bijstandsgerechtigden in onze gemeente deze regeling nog niet konden gebruiken hebben we het volgende gevraagd:

"Vanaf 12 juli 2016 is een ministeriële regeling van kracht die het onder bepaalde voorwaarden mogelijk maakt dat mensen met een bijstandsuitkering, die een bestuursrechtelijke premie verschuldigd zijn, versneld terugkeren naar het normale premieregime van de zorgverzekeraar. Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen zelf beslissen of ze een overeenkomst willen sluiten om dit mogelijk te maken.

Dat betekent dat mensen met schulden toch weer terug kunnen naar de eigen verzekeraar, tegen een lagere premie en ook weer een aanvullende verzekering zoals de AV Frieso kunnen krijgen. Daarmee hoeven ze allerlei aanvullende zorgkosten niet meer zelf te betalen of daar bijzondere bijstand voor aan te vragen.

Onze gemeente heeft hier op dit moment geen beleid voor heb ik begrepen. Is het college bereid zo snel mogelijk deze regeling mogelijk te maken?"

Vandaag kregen we het bericht dat onze gemeente morgen (15 juni 2017) een afspraak met De Friesland ondertekent om dit te regelen. Dat is een mooi resultaat, maar nu de andere zorgverzekeraars nog!

Voor meer informatie over de regeling kunt u contact opnemen met ons raadslid Harmen de Wind.

Meer informatie
De officiële regeling

Reactie toevoegen

U bent hier