h
Verkiezingsprogramma

9. ONDERWIJS

Investeren in onderwijs is investeren in onze toekomst. Door goed onderwijs kan de jeugd zijn talenten ten volle ontwikkelen. Dat is de beste manier om de economie en onze samenleving sterker te maken.

De SP is voor kleinschalig onderwijs, waarbij het kind centraal staat. Wij zien de school als een gemeenschap, waarin leerlingen en leraren, ouders en schoolleiding samenwerken aan één gemeenschappelijk doel: het beste uit ieder kind naar voren halen, zodat het naar vermogen optimaal kan functioneren.

ONZE VOORSTELLEN

  • Scholen zijn goed verdeeld over de hele regio. Dit geldt in het bijzonder voor het basisonderwijs. De ligging van de school is hierbij belangrijker dan het aantal leerlingen.
  • Wanneer basisscholen te klein worden kan de gemeente aansturen op fuseren en (vergaande) samenwerking van kleine basisscholen om scholen in de regio te behouden.
  • Wij vinden het belangrijk dat jongeren niet zonder startkwalificatie van school gaan. Dit bereiken we door een betere samenwerking tussen ouders, scholen, jeugdzorg, verslavingszorg, GGZ, en leerplichtambtenaar.
  • Kinderen moeten in onze gemeente speciaal onderwijs kunnen volgen op elk niveau.

U bent hier