h
Verkiezingsprogramma

8. ZORG

Zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen die het nodig heeft. Dat betekent ook dat zorg betaalbaar moet zijn voor iedereen. De SP is tegen marktwerking in de zorg, omdat dit leidt tot hogere kosten: door overtollig management, bureaucratie, verspilling en graaicultuur.

Het kabinet heeft gemeenten voor een groot deel verantwoordelijk gemaakt voor de zorgverlening. Gemeenten zijn daardoor opgezadeld met de financiële risico’s die samenhangen met de groei van de zorg.

Wij zijn voor kleinschalige zorg, dicht bij de mensen. De gemeente kan hier zeker een rol in spelen: zij kan in overleg met zorginstellingen en hulpverleners goed overzien wie waar welke hulp of zorg nodig heeft.

Maar het kabinet schuift zorgtaken af op de gemeente zonder dat daar genoeg geld tegenover staat. Dat is niet acceptabel. Want daarmee krijgen mensen die afhankelijk zijn van zorg en dagbesteding de rekening gepresenteerd.

Dat de jeugdzorg een gemeentelijke taak is geworden, heeft de SP altijd al toegejuicht. Maar het tempo waarmee de taken naar ons toe zijn gekomen, de voorwaarden waaronder en de gigantische bezuinigingen zijn voor ons onaanvaardbaar.

ONZE VOORSTELLEN

 • Geld voor de zorg moet naar de zorg.
 • De gemeente moet zich ten allen tijde aan haar zorgplicht houden. Tekorten moeten opgevangen worden.
 • Er moet een gemeentelijke thuiszorgorganisatie worden opgericht om zekerheid voor cliënten en thuiszorgmedewerkers te bieden.
 • Indicaties voor de zorg moeten weer vastgesteld worden door de medewerkers zelf. Zij zien het beste welke zorg nodig en veilig is en zien ook wanneer er veranderingen zijn in de zorgbehoefte.
 • Medewerkers in de zorg krijgen medezeggenschap over de inhoud en de organisatie van het werk.
 • Goedkopere werkkrachten is geen juiste manier om te bezuinigen op de zorg. Dit is alleen loondump. Ook het inzetten van mensen uit de bijstand die werken met behoud van uitkering is uit den boze, omdat niemand hierbij gediend is.
 • Mantelzorgers worden beter ondersteund. Mantelzorg mag geen verplichting zijn.
 • Bij mantelzorgers wordt gekeken naar  de persoonlijke belasting wat betreft sollicitatieplicht en arbeidsre-integratietrajecten. Kinderen mogen niet als mantelzorgers gezien worden
 • Ondersteunende begeleiding, zoals dagbesteding en zorgboerderijen, blijft behouden.
 • De gemeente moet een goede samenwerking tussen de zorginstellingen stimuleren.
 • Omdat ouderen langer thuis blijven wonen, moet de gemeente zorgen voor voldoende aangepaste woningen en hulpmiddelen.
 • De aanrijtijd van een ambulance moet binnen de 15 minuten blijven. Het criteria voor het aantal ambulances mag niet het aantal inwoners zijn, maar juist de aanrijtijd.

Oude medicijnen moeten weer gratis bij de apotheek ingeleverd kunnen worden. De gemeente zorgt kosteloos voor het ophalen en verwerken.

U bent hier