h
Verkiezingsprogramma

4. TOERISME EN RECREATIE

Voor onze mooie gemeente is het toerisme van groot belang. Heel wat mensen verdienen een goede boterham aan de stroom vakantiegangers en dagjesmensen die jaarlijks onze gemeente bezoeken.

Súdwest-Fryslân heeft dan ook heel veel te bieden: de prachtige meren, historische plaatsen en de IJsselmeerkust en de Friese cultuur en taal. Volop mogelijkheden voor fietsers, wandelaars en watersporters. Wie rust en ruimte zoekt kan in onze gemeente z’n hart ophalen. En dat moeten we vooral zo houden.

De SP wil daarom kleinschalige recreatie stimuleren en onze gemeente nog aantrekkelijker maken voor toeristen. De focus moet hierbij niet eenzijdig liggen op een stad als Sneek. Juist in de buitengebieden zien wij kansen en mogelijkheden. Investeringen om recreatie op het platteland een extra impuls te geven moedigen wij aan. Dat is goed voor het behoud van het karakter van Súdwest-Fryslân, het is goed voor de toerist en  het is goed voor de lokale werkgelegenheid.

ONZE VOORSTELLEN

  • De brugwachters zijn de watersportambassadeurs van onze gemeente. De brugwachter moet daarom blijven. Dit straalt gastvrijheid uit en draagt bij aan de veiligheid op het water.
  • Ook de Pontschippers hebben een taak als ambassadeur. Daarom mogen ze niet vervangen worden door een tunnel. Tunnels kosten veel geld en halen het niet bij de beleving van een pont.
  • Veiligheid op het water vergroten door beter overleg tussen alle betrokken partijen.
  • Voldoende betaalbare ligplaatsen voor bewoners en toeristen.
  • De gemeente aantrekkelijk maken met goede en veilige  fiets-, wandel-, ruiterpaden en vaarroutes.
  • Beter onderhoud van de bestaande vaarroutes. Het gaat hierbij om de kades en walkanten. Dit verkiezen wij boven het aanleggen van nieuwe vaarroutes.
  • Toerist zijn moet in onze gemeente betaalbaar blijven. De toeristenbelasting is geen melkkoe, maar ook bij verhuur via bijvoorbeeld AirBnB dient toeristenbelasting betaald te worden.
  • We moeten zuinig zijn met het historisch aangezicht van steden, dorpen, cultuurlandschappen en monumenten. Dit zijn namelijk onze trekpleisters voor toeristen.
  • We zijn tegen de chaletificering van campings. Hierdoor worden namelijk mensen met een kleine beurs van de camping gejaagd.
  • In de toeristische kernen wordt gratis WiFi aangeboden.

U bent hier