h
Verkiezingsprogramma

11. PLATTELAND EN RUIMTELIJKE ORDENING

Wij leven in een typische plattelandsgemeente. Met Bolsward en Sneek als grootste plaatsen, leeft pakweg de helft van de inwoners verspreid over een groot aantal kleinere steden, dorpen en buurtschappen. Dat vraagt om een goede balans in het beleid van onze gemeente, met voldoende aandacht voor zowel stad als land.

Voorzieningen als winkels, scholen, buslijnen, bibliotheken, sportmogelijkheden, dorpshuizen, en bankservicepunten horen bereikbaar te zijn voor iedereen. Een goede verdeling is essentieel. De gemeente heeft daarin een voorbeeldfunctie door te zorgen dat gemeenteloketten goed bereikbaar zijn vanuit de hele regio.

ONZE VOORSTELLEN

  • Buurthuizen, dorpshuizen en multifunctionele centra zijn het hart van de buurt. Het bindt mensen en zorgt dat een gemeenschapsgevoel blijft bestaan. Iedere plaats dient een ruimte te hebben waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen ontplooien.
  • Dorpen moeten vitaal gehouden worden door gerichte woningbouw voor starters en ouderen en door grote bedrijfsketens zoals supermarkten met licenties te dwingen filialen open te houden in kleinere kernen als daar geen alternatief aanwezig is.
  • Het MKB is de motor van onze economie. We zijn tegen megastores gezien deze te koste gaan van de winkels in de dorpen.
  • Lokale economie is goed voor de leefbaarheid en het milieu. De verkoop van streekproducten bij de boer moet makkelijk gemaakt en gestimuleerd worden.
  • Bedrijventerreinen en kantoren worden onderhouden en waar nodig opgeknapt. Nieuwe bedrijfsterreinen en kantoren worden pas gerealiseerd als de leegstand is opgelost.
  • Verlichting kan beter, slimmer en milieuvriendelijker.
  • Iedereen moet toegang hebben tot goed en snel internet tegen een betaalbare prijs.
  • Onderhouden fiets-, wandel-, ruiterpaden en vaarroutes zijn goed voor het toerisme, de bereikbaarheid en de gezondheid van inwoners.
  • De aanrijtijden van politie en brandweer blijven gehandhaafd. Dit is op het platteland moeilijker te halen en ook daar dan ook van extra groot belang.

U bent hier