h

Uitkeringsgerechtigden niet verplicht naar Culturele Hoofdstad 2018

17 juni 2017

Uitkeringsgerechtigden niet verplicht naar Culturele Hoofdstad 2018

Foto: LC / LC. nl

Naar aanleiding van een bericht van Omrop Fryslân heeft de SP fractie vragen gesteld in de raadsvergadering van donderdag 15 juni 2017. In het artikel werd gemeld dat Friese gemeenten 1000 vrijwilligers zouden leveren voor CH2018. Enkele gemeenten hebben inmiddels een uitvoeringsovereenkomst met vrijwilligersorganisaties gesloten.

Wij vinden dat je mensen niet kunt verplichten om vrijwilligerswerk te doen. Daarom hebben we de volgende vragen gesteld aan de wethouder:

1) Is het college op de hoogte van dit bericht?
2) Zo ja, is onze gemeente ook benaderd om vrijwilligers te leveren?
3) Wat is het standpunt van de gemeente hierover?
4) Is het college het met de SP eens dat er met een uitvoeringsovereenkomst, die de gemeente/vrijwilligersorganisaties verplicht om vrijwilligers te leveren, er geen sprake meer is van vrijwilligerswerk?
5) Is het college bereid bijstandsgerechtigden de vrijwilligerspremie van € 750 aan te bieden voor dit vrijwilligerswerk?
6) Is het college bereid om in onze gemeente vrijwilligers alleen te steunen om hieraan mee te doen en niemand te verplichten?

Wat de wethouder betreft gaat onze gemeente bijstandsgerechtigden niet verplichten om hieraan mee te doen. Je kunt dat doen "als je er zin in hebt", zo zegt ze, "en als je aan de voorwaarden voldoet kun je ook de vrijwilligerspremie krijgen." Over een uitvoeringsovereenkomst was niet gesproken, wel heeft de gemeente het verzoek gekregen om 47 mensen te leveren. Maar wat de wethouder betreft kunnen dat er net zo goed 37 als 137 worden.

Wat ons betreft een prima uitgangspunt! We horen graag van vrijwilligers hoe dit volgend jaar verloopt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons raadslid Harmen de Wind.

Omrop Fryslân: Duizend werklozen vrijwilliger bij Culturele Hoofdstad

Reactie toevoegen

U bent hier