h

Blauwe Furmerusflat

4 juli 2012

Tentenkamp IJlst

blauwe flat
Het blauwe platform heeft, samen met mensen van de SP, een aantal tenten opgezet voorafgaande aan de commissie vergadering in IJlst.
Dit om de aandacht te vestigen voor de dreigende uitzetting van de bewoners van deze flat.

Lees verder
26 juni 2012

Bewoners blauwe flat slaan tentenkamp op

blauwe flat
Platform de blauwe flat vraagt gemeente om toelating tentenkamp op het parkeerterrein raadhuis te IJlst

Lees verder
11 juni 2012

SP SWF solidair met flatbewoners

furmersusflat
Een solidariteitsactie in de "buurten in de buurt" vorm om de omwonenden van de blauwe Furmerusflat bij te praten over de stand van zaken

Lees verder
7 juni 2012

Leegstand

blauwe flat
Dreigende uitzetting van bewoners Blauwe flat terwijl er leegstand is in Sneek!

Lees verder
8 maart 2012

Bewoners blauwe Furmerusflat spreken in op commissievergadering

furmerusflat
Op dinsdag 6 maart heeft het ‘Platform de Blauwe Flat’ ingesproken op de commissievergadering

Lees verder
22 februari 2012

Bewoners blauwe flat toch niet op straat?

furmerusflat
Een geslaagde actie van een aantal bewoners van de blauwe Furmerussflat met de ondersteuning van de SP Sudwest Fryslan

Lees verder

U bent hier