h

Stop de kostendelersnorm voor mantelzorgers!

12 oktober 2015

Stop de kostendelersnorm voor mantelzorgers!

Door de veranderingen in de zorg moeten zorgbehoevende mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarom wordt de rol van mantelzorgers bij de ondersteuning van mensen in eigen omgeving steeds groter. Inmiddels is per 1 januari de kostendelersnorm voor de bijstand ingevoerd. Huishoudens met een inwonende mantelzorger, waarbij de kostendelersnorm is toegepast, gaan er financieel enorm op achteruit. Ze hebben minder te besteden terwijl er veel geld bespaard wordt, omdat professionele zorg niet hoeft worden ingezet.

Mantelzorgers die te maken krijgen met de kostendelers norm zullen er sneller voor kiezen weer uitwonend te worden. Cliënten die afhankelijk zijn van de mantelzorger, zullen verhuizen naar een verpleeg- of verzorgingshuis. De zorgkosten zullen hierdoor enorm toenemen en aan het doel "zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen" wordt voorbij gegaan.

De SP vindt dat we moeten stoppen met de kostendelersnorm. Daarom komen we bij de raadsvergadering van 15 oktober met een voorstel. We vragen het college om het Rijk op te roepen te stoppen met de kostendelersnorm in huishoudens waarin een mantelzorger woont. Bovendien vragen we om de kostendelersnorm binnen onze gemeente zoveel mogelijk niet op te leggen.

UPDATE:

In de raadsvergadering van 15 oktober 2015 is ons voorstel met grote meerderheid aangenomen. Een mooi resultaat op weg naar Súdwest-Fryslân 100% Sociaal!

Reactie toevoegen

U bent hier