h

Mooie afsluiting van 2014 voor SP-fractie

6 januari 2015

Mooie afsluiting van 2014 voor SP-fractie

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2014 kreeg de SP steun voor enkele voorstellen. Een mooie afsluiter van het jaar voor onze fractie.

Een voorstel waardoor kortingen op de uitkering niet in 1 keer, maar uitgesmeerd over 3 maanden worden verrekend, werd unaniem aangenomen. Woordvoerder Harmen de Wind: “Mooi dat ook de wethouder dit voorstel steunt. De SP blijft kritisch over het strenge bijstandsregime, maar binnen de mogelijkheden van de wet is dit een sociale oplossing.”

Verder kreeg de SP de toezegging dat de gemeente gaat werken met een persoonlijk plan van aanpak bij het begeleiden van mensen naar werk. Zo’n plan wordt in overleg opgesteld en geeft uitkeringsgerechtigden inspraak bij hun re-integratie.

Ook zal er in de loop van dit jaar worden gekeken naar de gevolgen van de individuele inkomenstoeslag. Dat is een nieuwe regeling voor mensen met een laag inkomen, die in plaats komt van de langdurigheidstoeslag. De SP wilde een ruimere toelatingsnorm voor de regeling. Dat blijkt een nogal technisch en ingewikkeld verhaal. Daarom is afgesproken dat er eerst wordt gekeken hoe de maatregel gaat uitpakken.

De gemeenteraad heeft besloten dat verdere voorbereidingen voor een waterskibaan op de Potten bij Sneek door kunnen gaan. De SP is niet blij met dat besluit. Als de waterskibaan er uiteindelijk toch komt, zal dat waarschijnlijk leiden tot nog meer verkeersoverlast voor Offingawier. Het minste wat je dan als gemeente kunt doen, is in elk geval in gesprek te gaan met de bewoners.  Onze oproep aan het college om dat ook serieus te gaan doen, kreeg steun van de gemeenteraad.

Reactie toevoegen

U bent hier