h

Pastiel maakt uitnodigingsbrief menswaardiger

5 mei 2013

Pastiel maakt uitnodigingsbrief menswaardiger

wanted Mede op aandringen van de SP heeft re-integratie project Pastiel de brief waarmee mensen worden uitgenodigd voor een informatie bijeenkomst over het project grondig herzien. Wij zijn blij dat een heel aantal voorstellen die we gedaan hebben daarin zijn overgenomen. De bijeenkomst is verplicht voor iedereen in onze gemeente die een beroep doet op bijstand.

Van de toon van de oorspronkelijke brief is weinig meer over. En gelukkig maar, want wij kregen klachten binnen van mensen die zich door die brief geschoffeerd voelden. De nieuwe brief leest veel opener, menselijker en minder dwingend.

Daarnaast begrijpen wij uit de nieuwe brief dat er nu tijdens de informatie bijeenkomst voor iedereen ruimte is voor een persoonlijk gesprek, waarbij bekeken wordt of het traject passend is. Ook dat is een flinke verbetering. Want de alles-over-één-kam mentaliteit tot nu toe maakte dat mensen zich niet serieus genomen voelden.

Steken wij dan nu de loftrompet over het proefproject? Niet direct. De SP zou de SP niet zijn als we niet zouden onderzoeken hoe de verbeteringen in de praktijk uitpakken en hoe de ervaringen en reacties van deelnemers zijn.

Daarbij blijft het een project van werken met behoud van uitkering, waarbij deelnemers werk doen dat ook door reguliere arbeidskrachten gedaan zou kunnen worden, tegen veel lagere kosten voor de werkgever. Met het risico van verdringing en loondump. De eerste signalen dat werkgevers misbruik maken van het project hebben we al opgevangen en we houden zowel de gemeente als Pastiel aan de belofte dat daar scherp tegen zal worden opgetreden. Heeft u ervaringen met het re-integratie project? Ons meldpunt staat open!

 

Meldpunt werkproject Pastiel

 

U bent hier