h

Tot de schijt ons dood

4 april 2016

Tot de schijt ons dood

Foto: SP

"Tot de schijt ons doodt"

 

Die overduidelijke leus stond te lezen op één van de spandoeken bij het protest van inwoners van Tirns bij de raadsvergadering van 31 maart j.l.​

Tirns is verdeeld over de mestvergister die bij het dorp staat, maar een flinke groep tegenstanders meldde zich bij het gemeentehuis om duidelijk te maken dat zij een probleem hebben. 

Deze groep ervaart enorme stankoverlast en ook het drukke vrachtverkeer is een probleem.

Al in 2014 heeft de SP aangegeven voorstander te zijn van groene energie en dat een biovergister daar een onderdeel van kan zijn, maar vindt nog steeds dat deze vergister te groot is en het vrachtverkeer een te grote belasting is voor de smalle wegen.

Nu er een nieuw vergunning is aangevraagd vindt de SP dat er even pas op de plaats moet worden gemaakt. Goed naar de huidige en toekomstige vergunning kijken, alle opties in kaart brengen en rekening houden met bewoners van Tirns en de consequenties van het vrachtverkeer op de weggetjes ​in de buurt. 

Geen overhaaste beslissingen nemen, maar zorgvuldig zoeken naar een oplossing, waar zowel de ondernemer als de omwonenden zich in kunnen vinden.

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier