h

Meldpunt vrijwillige ouderbijdrage

Steeds meer ouders en scholieren klagen over torenhoge schoolkosten. Zo worden  soms hoge bedragen in rekening gebracht voor laptops en activiteiten. Ook de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage is regelmatig een drempel.
Ouders kiezen hierdoor noodgedwongen voor een andere school. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: ‘Sommige scholen worden te duur voor ouders met een laag inkomen, waardoor je een tweedeling krijgt. Daar willen wij een eind aan maken.’

Meldpunt schoolkosten

Ouders en studenten die met hoge schoolkosten worden geconfronteerd, kunnen dit melden bij de SP. Via het mailadres sudwest-fryslan@sp.nl kan iedereen zijn ervaring melden.

U bent hier